[F]ollowers

Friday, July 29, 2011

[I]PTA for 2011/2012

Mana satukah Universiti saye..huhu..
Senarai 20 logo Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA):


Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


Universiti Kebangsaan Malaysia


Universiti Malaya 


Universiti Malaysia Kelantan 


Universiti Malaysia Pahang


Universiti Malaysia Perlis


Universiti Malaysia Sabah


Universiti Malaysia Sarawak


Universiti Malaysia Terengganu


Universiti Pendidikan Sultan Idris


Universiti Pertahanan Nasional Malaysia


Universiti Putra Malaysia


Universiti Sains Islam MalaysiaUniversiti Sains Malaysia


Universiti Sultan Zainal Abidin


Universiti Teknikal Malaysia Melaka


Universiti Teknologi Malaysia


Universiti Teknologi Mara


Universiti Tun Hussein Onn Malaysia


Universiti Utara Malaysia